Szkolenie praktyczne

Poniżej znajdziesz praktyczne informacje i dokumenty dotyczące kursów, których ukończenie wymaga potwierdzenia odbycia szkolenia praktyktycznego. Kliknij na odpowiedni dla ciebie kurs/ kursy i pobierz dokument. Osoba prowadząca szkolenie musi go podpisać – zrób skan dokumentu i wyślij go na adres: info@instantkurs.no

   

Większość kursów Instant Norge AS wymaga od uczestnika udokumentowania szkolenia praktycznego. Kursy wymagające szkolenia praktycznego, to:

  • Kurs ochrony przed upadkiem z wysokości praktyczne szkolenie w zakresie użytkowania i bezpieczeństwa 
  • Szkolenie dla użytkownika podnośników praktyczne szkolenie w zakresie użytkowania i bezpieczeństwa 
  • Kurs montażu rusztowań 2-5 m 7.5 godzin szkolenia praktycznego
  • Kurs montażu rusztowań 2-9 m 15 godzin szkolenia praktycznego
  • Kurs montażu rusztowań powyżej 9 m 6 miesięcy doświadczenia w firmie użytkującej rusztowania + 72 godziny praktyki na przynajmniej 3 różnych typach rusztowań.
  • Kurs obsługi niebezpiecznych narzędzi ręcznych praktyczne szkolenie w zakresie użytkowania i bezpieczeństwa  
  • Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych, zawiesi praktyczne szkolenie w zakresie użytkowania i bezpieczeństwa  
  • Prace ogniowe: Dokumentację dotyczącą odbytych ćwiczeń gaśniczych należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od ukończenia kursu.

Jak ukończyć szkolenie

Kursy internetowe zapewniają szkolenia teoretyczne. Uczestnik kursu jest zobowiązany znaleźć szkolenie praktyczne, ukończyć je i przedstawić odpowiednie dokumenty. Instant Norge AS może zorganizować praktyki grupowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szkolenie praktyczne musi być przeprowadzone przez osobę o kompetencjach przynajmniej odpowiadających tym, o które starają się uczestnicy. Jeśli np.  bierzesz udział w kursie montażu rusztowań 2-9 m, osoba prowadząca szkolenie praktyczne musi posiadać certyfikat przynajmniej z tego właśnie kursu. Osoba prowadząca szkolenie musi podpisać dokument potwierdzający odbycie szkolenia. Link do formularza potwierdzającego odbycie szkolenia praktycznego znajduje się na górze strony. Znajdź dokument do odpowiedniego kursu i pobierz go. Wypełnij go po ukończeniu szkolenia. Szkolenie praktyczne może odbyć się w dowolnym czasie – przed, w trakcie lub po internetowym szkoleniu teoretycznym. Pamiętaj! Osoba prowadząca szkolenie musi podpisać dokument. Zeskanuj formularz i prześlij go na adres: info@instantkurs.no Otrzymasz certyfikat ukończenia kursu dopiero wówczas, gdy otrzymamy dokumenty potwierdzające szkolenie praktyczne i zarejestrujemy je.

Wymagania:

Szkolenie praktyczne musi zapewnić uczestnikowi umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Szkolenie musi obejmować pełne informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu oraz urządzeń bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem wskazań instrukcji obsługi.