Cena

   Szkolenia montażu rusztowań – 5990 NOK


   Rusztowanie 2-5 m – 1990 NOK


   Rusztowanie 2-9 m – 3990 NOK


   Wstęp do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – 990 NOK


   BHP dla cudzoziemców – 990 NOK


  Kurs obsługi sprzętów dźwignicowych – 3990 NOK


   Szkolenie dla użytkownika podnośników – 1990 NOK


   Szkolenie dla użytkownika rusztowań – 1490 NOK


   Kurs ochrony przed upadkiem z wysokości – 990 NOK


  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) kurs dla kadry kierowniczej – 1190 NOK


  Kurs bezpieczeństwa: Niebezpieczne narzędzia ręczne – 1290  NOK


Warunki Zapłaty:

 • Po zarejestrowaniu się, wyślemy fakturę za kurs/y, które wybrałeś.
 • Możesz przystąpić do kursu w chwili jego aktywowania. Uwaga: może nastąpić odmowa dostępu do kursów jeśli nie zostanie odnotowana wpłata.
 • Wpłata musi zostać odnotowana w ciąu 2 tygodni po przesłaniu faktury. Jeśli wpłata nastąpi później, zostanie naliczona kara.
 • Po zdaniu egzaminu, na adres mailowy zostanie wysłany dyplom, potwierdzający zdobycie wiedzy teoretycznej. Po zdaniu egzaminu teoretycznego, odbyciu praktyk i zapłaceniu faktury na adres mailowy zostanie wysłane uprawnienie pozwalające na podjęcie pracy.
 • Do egzaminu możesz przystąpić 3 razy. Jeśli nie zdasz egzaminu za 3 razem, system przeniesie Cię do pierwszego slajdu kursu by powtórzyć kurs. W tej sytuacji, do egzaminu będziesz mógł przystąpić dopiero po kolejnym odbyciu kursu. Chcąc ponownie skorzystać z kursu/kursów i egzaminu, będziesz musiał ponownie za nie w całości zapłacić.
 • W wypadku gdy za kurs ma zapłacić pracodawca, zanim się zarejestrujesz musisz uzyskać akceptację pracodawcy. Jesteś osobiście odpowiedzialny za uzyskanie takiej akceptacji.
 • Zbieramy twoje dane osobowe, by móc skontaktować się z Tobą w sprawie kursu oraz na bieżąco informować o naszych szkoleniach i działaniach.

 

W celu uzyskania uprawnień

W celu uzyskania uprawnień potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności wykonywania odpowiednich prac, powinieneś:

 • Przesłać nam podpisaną dokumentację odbycia praktyki ( wzory dokumentów znajdziesz obok programu kursu po zarejestrowaniu na swoje konto użytkownika)
 • Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez wykwalifikowaną osobę (osobę, która odbyła szkolenie przynajmniej równorzędne z kursem, który odbywasz)
 • Dokonać wszystkich wymaganych opłat
 • Podejść, ukończyć i zdać końcowy egzamin
  Zauważ: Po rozpoczęciu egzaminu nie ma możliwości ponownego zaglądania do slajdów. Bardzo ważne jest, byś przed przystąpieniem do egzaminu dobrze nauczył się materiału z części teoretycznej.