Pris

   Stillasmontørkurs – 5990,- kr.


 Stillaskurs 2-9 m – 3990,- kr.


 Stillaskurs 2-5 m – 1990,- kr.


 HMS for ledere –1190, -kr.


  Løfteredskapskurs –3990, -kr.


  Asbestsaneringskurs –3990, -kr.


Varme arbeiderkurs – 1490, -kr.


 Brukerkurs – personløfter – 1990,- kr.


 Brukerkurs – stillas – 1490,- kr.


 Fallsikringskurs – 990,- kr.


 Sikkerhetskurs for montering av modulbygg inkl. HMS – 4990,- kr.


  Farlig småverktøy – 1290 ,- kr.


  Informasjonskurs asbest – 990 ,- kr.


Registrering:

 • Du vil motta bekreftelse på registrering
 • Du vil motta egen bekreftelse på aktivisering av kurset slik at du kan starte
 • Når eksamen er bestått kan du skrive ut kursbevis. Kompetansebevis utstedes når tilleggsdokumentasjon (registreringsskjema for praksis) er mottatt og godkjent
 • Hvis det er din arbeidsgiver som skal betale for kurset, må det være godkjent av arbeidsgiver før du registrerer deg. Du er personlig ansvarlig for dette.
 • Vi samler din kontaktinformasjon for å kunne komme i kontakt med deg vedrørende kurs, samt holde deg oppdatert om våre kurs og kampanjer.

Betingelser:

 • Enkelte av kursene krever at du må dokumentere praktisk opplæring før sertifikat utstedes.
 • Dokumentet må være signert av kompetent person (person med minst tilsvarende kurs).
 • All form for juks vil resultere i at du må ta kurset om igjen, noe som betyr at man blir belastet for kurset på nytt.
 • Hvis man ikke består eksamen etter tre forsøk, må du ta kurset på ny og vil bli belastet for nytt kurs.
 • Du må svare riktig på 75% av spørsmålene på eksamen.
 • Når du har startet eksamen så vil det ikke være mulig å gå tilbake og se/lytte på kurset. Det vil kun være mulig å gjøre eksamen, så vær oppmerksom på at du har en god forståelsen av innholdet i kurset før du starter eksamen.
 • Registrering er bindene.
 • Faktura sendes til deg på din registrerte e-post. Faktura må betales innen 10 dager.
 • Du kan begynne kurset med en gang du registrerer deg, uavhengig av om du har betalt. Du mottar derimot ikke sertifikat/dokumentasjon før fakturaen er betalt.