Fra 1.januar 2020 trådde ny Sikkerhetsforskrift for varme arbeider i kraft. Mange elementer i sertifiseringsordningen er revidert for å styrke og effektivisere ordningen. Formålet med godkjenningsordningen er å redusere brannrisikoen ved varme arbeider. Det viktigste for å nå dette målet, er ikke å lære å slokke brann. Det viktigste er å hindre at brann oppstår. Erfaringene viser at brann som følge av varme arbeider som oftest skyldes manglende forståelse for brannrisikoen ved varme arbeider, menneskelig svikt, mangel på kunnskap og mangel på forebyggende rutiner og tiltak.

 

Instant Norge AS sitt nettbaserte kurs er nå oppdatert og ihht. til den nye forskriften. Du kan ta kurs i varme arbeider her.  

 

Nyttige lenker:

Sikkerhetsforskrift fra 2020 kan lastes ned her.

Arbeidsinstruksen kan lastes ned her.