Kurs i FSE for instruert personell

Price: 790 NOK

FSE for instruert personell tilfredstiller kravene i FSE Forskriften. I denne forskriften (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) stilles det krav til nødvendig opplæring av personell som arbeider og drifter elektriske anlegg.
Opplæringen skal gjentas årlig, men også oftere om forholdene tilsier dette. Det skal aldri gå mer enn 12 måneder mellom opplæringen. Dette kravet gjelder for både de som skal arbeide med høyspent og lavspent anlegg. Dette kurset er for de som ikke har elektrofaglig kompetanse, men som skal jobbe med tydelig definerte oppgaver som instruert personell.
I tillegg til kurset trenger man kurs i førstehjelp. Alle som skal arbeide som instruert personell skal ha gjennomgang av faglært personell på de aktuelle anleggene med de skal jobbe med.

Starte kurs