Varme Arbeider

Price: 1490 NOK

Kurset er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider. Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal gjøre varme arbeider. Det tar for seg risikovurdering ved arbeidene, hva som er farene ved forskjellig utstyr og på forskjellige arbeidsteder. Det vil bli gitt en gjennomgang av vernetiltak for å minimere risiko, samt prosedyre for slokking av brann.

Oppbygging

  • Sertifiseringsordningen
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slokketeori
  • Opptreden ved brann
  • Risiko
  • Farer ved utstyr og arbeidssted
  • Farer ved bruk av gass
  • Førstehjelp

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – og gir deg mulighet til å ta kurset på en måte som passer deg. Du kan gjerne dele opp kurset i flere omganger, slik at dette passer best for din situasjon.
For å motta kompetansebevis må følgende være godkjent

  • Teoretisk eksamen bestås i kurset
  • Dokumentasjon på slokkeøvelse sendes inn, senest innen tre måneder etter fullført kurs.

Eget skjema for utfylling gis i kurset, samt instruks for gjennomføring av praktisk slokkeøvelse.

Kursets lengde: ~3-4 timer

Prisen inkluderer digital lærebok, arbeidshefte og sertifikat i app.

Vårt kurs i varme arbeider er godkjent av Norsk brannvernforening og oppdatert iht. til ny sikkerhetsforskrift 2020.

Du vil motta et digitalt sertifikat fra Norsk brannvernforening ved fullføring. Sertifikatet du får utstedt er gyldig i 5 år.

Starte kurs